innledning | intro

Som regattamannskap om bord på Villanda følger du noen enkle grunnregler, og på disse sidene kan du lese deg til et teoretisk grunnlag om seiling, manøvre og sikkerhet. Stoffet gjør deg ikke fullbefaren, og det vil kontinuerlig være under utvikling og endring. Hvis du leser gjennom, kjenner du igjen uttrykk og navn når du kommer om bord, og jeg kan garantere at det praktiske sitter mye fortere.

As crew on the Villanda you follow a very few simple ground rules. On these pages you find the theoretical basics on sailing, maneuvres and safety. It will not make a full mate out of you, and will be updated continuously. If you read it through, you’ll much easier recognize expressions and names, and learning the ropes will become a speedier process.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *