seile villanda

1. Innledning
1.2 Generelt
1.3 Ord om bord

2. Seil, rigg og taktikk
2.1 Storseil
2.2 Lensetakler
2.3 Forseil
2.4 Seiltrim
2.5 Starttaktikk | starting tactics 

2.6 High mode | Speed mode

3. Utstyr
3.1 Autopilot
3.2 Vinsjer
3.3 Sjakler
3.4 Knoper i bruk

4. Manøvrer
4.1 Slå
4.2 Jibbe
4.2.1 Jibbe med spinnaker
4.3 Prestart
4.4 Start
4.5 Vending
4.6 Sette spinnaker
4.7 Berge spinnaker
4.5 Tauhåndtering/kveilin

 

5. Sikkerhet
5.1 Mann Over Bord (MOB)
5.2 Personlig utstyr
5.3 Pyro
5.5 VHF
5.6 Brannvern

6. Motor

7. Diverse

 

Vil du prøve deg som regattamannskap på Villanda? Ta kontakt.

Legg inn en kommentar