Villanda i to plan

Tegningen er laget ut fra en eldre, nokså dårlig plantegning, oppmålinger og fotografier. Den viser Villanda som hun er i øyeblikket (minus kapellet over rorhusnedgangen, som er under planegging).